The life …

Đây là những chia sẻ thân mật, chân thành của một số người đặc biệt,  về câu chuyện của viết lách trong cuộc sống của họ.

Chúng tôi không có kì vọng rõ ràng trong chuyên mục này, có chăng thì đó chính là sự chia sẻ và đồng cảm từ bạn đọc. Viết lách đối với mỗi người là một trải nghiệm khác nhau. Có người cho đó là công cụ, có người cho đó là sự an ủi, có người cho đó là sự cứu rỗi, và thậm chí có người tin rằng viết lách là sứ mệnh của họ.

Chúng ta không có một công thức chung nào, nhưng chúng ta có thể có thể đạt được sự thống nhất về quan điểm đối với sự đa dạng. Vì vậy, đến đây, chúng tôi hi vọng bạn sẽ luôn dành những sự tôn trọng với sự đa dạng trong cuộc sống này, không chỉ đơn giản là tán thưởng những quan điểm viết lách khác nhau, mà thêm vào nữa là sự tôn trọng với bất kì sự khác biệt nào mà có thể gặp trong cuộc sống này.

Trạm Viết.

 

 

Những chia sẻ về cuộc sống với viết lách

  1. Những bài học từ việc viết ( Nguyễn Thị Dạ Ly – nguyendaly.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *