Writing habits – Thói quen viết

Thói quen viết là một trong BA vấn đề trọng tâm của người bắt đầu viết, bên cạnh các vấn đề về tâm lý và cảm xúc.

Ở mục này, chúng tôi tập hợp những hướng dẫn và “thực hành tốt” về việc xây dựng thói quen viết nói riêng và xây dựng thói quen tích cực nói chung. Thói quen hay hành vi là những vấn đề mang tính “thời đại”, bởi lẽ cách hành xử của chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào thời đại chúng ta đang sống.

Cũng là những  vấn đề về viết, nhưng những vấn đề người viết trong thời kì cách mạng công nghiệp phải đối mặt sẽ khác với những vấn đề trong thời kì bùng nổ thông tin và sự phát triển của các phương tiện truyền thông xã hội.

Chúng tôi hi vọng những nội dung mà mình mang lại có thể cân bằng được giữa những vấn đề của người viết nói chung và người trẻ (thế hệ Z) nói riêng.

Hãy nhớ

Bạn được mời để chia sẻ những thông tin, kinh nghiệm hữu ích qua email Writingshelter.com@gmail.com

 

Những bài viết về xây dựng thói quen viết

  1. Xây dựng thói quen phải bước từng bước nhỏ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *