Chào các bạn,

Sau đây là một hướng dẫn cơ bản để các bạn có thể sử dụng các tài nguyên trên website Trạm Viết – Writing Shelter một cách hiệu quả nhất.

Trạm Viết – Writing Shelter, BA yếu tố trọng tâm mà chúng tôi có thể giúp đỡ người mới bắt đầu viết  giải quyết là:  (1) các vấn đề tâm lý khi viết, (2) xây dựng thói quen, (3) nuôi dưỡng cảm xúc. Chúng tôi biên tập kĩ lưỡng, chia nhỏ các vấn đề, trình bày giản dị chân phương, vì hi vọng nó dễ theo dõi, dễ sử dụng.

Các đầu mục quan trọng:

1/ What to write – Gợi ý viết : Tập hợp những Writing Prompts (những gợi ý viết) nhằm khơi gợi ý tưởng để mọi người có thể bắt đầu sắp xếp và đóng gói những suy nghĩ của mình. Hiện tại, chúng tôi tập hợp được khoảng gần 300 gợi ý viết khác nhau.

2/ Inspiration – Cảm hứng Viết: Tập hợp những  “chạm khẽ” có thể khơi nguồn cảm hứng về viết lách

3/ Writing habits – Thói quen viết: Tập hợp những hướng dẫn và “thực hành tốt” về việc xây dựng thói quen viết nói riêng và xây dựng thói quen tích cực nói chung.

4/ How to write – Để viết tốt: Tập hợp những lời khuyên, kinh nghiệm, “thực hành tốt”* về viết lách. Chúng tôi hi vọng đây là một nguồn tư liệu đủ đa dạng : được dịch từ nhiều nguồn, được viết bởi cả “chuyên gia” và “nghiệp dư”.

5/ Writing Challenge – Thử thách Viết: tập hợp những thách thức mà bạn có thể “chọn” để vượt qua. Đây là những thử thách dùng để hỗ trợ những cá nhân đang muốn xây dựng những thói quen tích cực. Hầu hết những “gói” thử thách đều được thiết kế trong vòng 22 ngày.

6/ The life … : Đây là những chia sẻ thân mật, chân thành của một số người đặc biệt,  về câu chuyện của viết lách trong cuộc sống của họ. Chúng tôi không có kì vọng rõ ràng trong chuyên mục này, có chăng thì đó chính là sự chia sẻ và đồng cảm từ bạn đọc.

***

Trạm Viết – Writing Shelter từ ý tưởng cho đến bây giờ đã là hai năm. Tuy nhiên,  những con người tạo ra nó phải thú thực là chưa tập trung. Chúng tôi cũng như các bạn – còn trẻ, còn phải vật lộn với nhiều sự ưu tiên khác nhau: chưa có được sự vững vàng cần thiết, vẫn còn ham chơi và chưa quen làm việc.

Nếu theo dõi Trạm Viết – Writing Shelter thì hẳn bạn đã quen với nó. Đó là thứ chúng ta nói với nhau hằng ngày. Cũng là lí do ta bắt đầu với nhau: dùng viết lách mà tìm sự tĩnh lặng, chuyển biến những trải nghiệm thường ngày thành những bài học vĩnh viễn, viết những thứ mình nghĩ và trở thành con người mà mình tự hào. Ta vẫn mừng vì ta vẫn ở đây mà nói với nhau những điều này, dù thỉnh thoảng ta dễ dãi với bản thân và muốn từ bỏ.